Inspirasi untuk karya minggu ini adalah dari kepala Kala yang lazim ditemui di atas pintu candi.

Silakan unduh untuk dicetak pada T-shirt atau poster, dan juga wall paper HP.